Turistické cíle

Poblíž Rekreační středisko Sempra

Orlí roh

Staré Křečany
(1,26km)

Nad soutokem říčky Křinice a Brtnického potoka bylo v roce 1994 objeveno bezejmenné slovanské hradiště, které pochází z konce 8. až 10. století, kdy v Čechách vládli Přemyslovci.

Rozhledna Vlčí hora u Krásné Lípy

Krásná Lípa
(1,51km)

Vlčí hora je zalesněná kupa s čedičovými skalisky na vrcholu. Vypíná se na severním okraji Krásné Lípy. Na jejím vrcholu je chata a 16 m vysoká rozhledna.

Údolí Brtnického potoka

Staré Křečany
(2,62km)

Nádherné údolí Brtnického potoka se táhne mezi obcí Brtníky a bývalou osadou Zadní Doubice.

Kostel Panny Marie Sněžné, Krásná Lípa

Krásná Lípa
(2,66km)

Poutní místo je spojeno s osudy manželů Anny Marie Liebschové, rozené Heinrichové a Johanna Christopha Liebsche, kteří žili v 17 až 18. století. Zbožným manželům se zdál stejný sen, zjevila se jim Panna Maria a prosila je, aby pro ni na Sněžné postavili kapli.

Zřícenina hradu Krásný Buk

Krásná Lípa
(2,68km)

Hrad Krásný Buk stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy.

Rozhledna Dymník

Rumburk
(2,84km)

Rozhledna Dymník leží na zalesněném vrchu nedaleko Rumburku v nadmořské výšce 511 m.

Dům Českého Švýcarska

Krásná Lípa
(3,86km)

Dům Českého Švýcarska nabízí návštěvníkům komplexní služby a současně i možnost seznámit se zábavnou formou s přírodními a kulturními hodnotami tohoto jedinečného území.

Národní park České Švýcarsko

Krásná Lípa
(3,97km)

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000, jako v pořadí čtvrtý Národní park v ČR.

Kyjovské údolí

Krásná Lípa
(3,98km)

Údolí řeky Křinice bývalo v minulosti hospodářsky významné při plavení dříví do Saska. Od 19. století se stalo oblíbeným turistickým cílem.

Naučný areál pro děti v Krásné Lípě

Krásná Lípa
(4,08km)

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci ze základní školou a městem Krásná Lípa vybudovalo nový prostor, jehož smyslem je dětem z mateřských i základních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou přiblížit nejtypičtější živočichy, rostliny a další fenomény chráněného území Českého Švýcarska.

Pískovcový převis Velký pruský tábor

Doubice
(4,37km)

Lokalita Velký pruský tábor se nachází 3 km jižně od Brtníků.

Zřícenina Kyjovského hradu

Krásná Lípa
(4,37km)

Nepatrné zbytky Kyjovského hradu leží na vysokém skalním ostrohu nad levým břehem Křinice, západně od obce Kyjov.

Loreta Rumburk

Rumburk
(4,97km)

Zajímavostí Rumburku je nejsevernější dochovaná Loretánská kaple, která byla postavena v roce 1704. Za kaplí Panny Marie putovali věřící z celé Evropy. Úcta k Panně Marii byla spojena s řadou zázraků, které byly zaznamenány v loretánské pamětní knize.

Zámek Rumburk (nepřístupný)

Rumburk
(5,09km)

Zámek v Rumburku byl založen ve 2. polovině 16. století. Po požáru byl v letech 1724 až 1726 znovu postaven.

Muzeum Rumburk

Rumburk
(5,11km)

Městské muzeum v Rumburku bylo založeno rozhodnutím městského zastupitelstva z 15. května 1902.

Přírodní rezervace Vápenka

Krásná Lípa
(5,22km)

Přírodní rezervace Vápenka nacházející se na jihozápadním svahu Vápenného vrchu 548 m u Doubice nedaleko Krásné Lípy, byla zřízena k ochraně zajímavých biotopů na ojedinělém základě pěti různých horninových typů.

Vrch Hrazený

Mikulášovice
(5,35km)

Zajímavý kopec Hrazený s výškou 608 m.n.m. leží 3 km severně od Brtníků a je nejvyšším na Šluknovsku.

Přírodní rezervace Světlík

Horní Podluží
(7,40km)

Světlík je zaniklá osada ležící asi 1,5 km severně od Horního Podluží, jehož je dnes součástí. U osady je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil k rekreaci a dnes je chráněným hnízdištěm vodního ptactva.

Přírodní rezervace Marschnerova louka

Chřibská
(7,64km)

Přírodní rezervace Marschnerova louka leží asi kilometr severně od Dolní Chřibské pod samotou Liščí Bělidlo.

Partyzánský vrch

Velký Šenov
(8,02km)

Partyzánský vrch je výrazný o čedičový hřbet s původní výškou 543 m.